فناوری های نوین انتقال خون

 داروهای مشتق از پلاسما

 داروهای مشتق از پلاسما بخش عمده ای از داروهای استراتژیک کشور را به خود اختصاص داده اند .

به منظور تامین داروهای مشتق از پلاسما بر مبنای نیاز بیماران و    بهره گیری از روش های نوین و مبتنی بر ظرفیت های داخلی ، سازمان انتقال خون ایران اقدام به جمع آوری پلاسماهای اهدایی می نماید تا جهت تامین مواد اولیه ساخت داروهای مشتق از پلاسما ، گامی بلند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی « اقدام و عمل » و نیل به خودکفایی در تامین این دسته از داروهای مهم برداشته شود .

اداره کل انتقال خون استان قم نیز با کسب تائیدیه ها و گواهی های بین المللی تاکنون  موفق به تامین 25000 لیتر پلاسما به منظور تولید  داروهای مشتق از پلاسما شده است .

مهمترین داروهای مشتق از پلاسما شامل :

1- فاکتورهای انعقادی 7 و 8 (جهت درمان بیماران هموفیلی و بیماری های خونریزی دهنده )

2- آلبومین (جهت درمان سوختگی ها ، تصادفات و ...)

3-ایمونوگلوبولین انسانی  (جهت درمان بیماری های سیستم ایمنی بدن )