• آخرین بروز رسانی : 1400/07/22

مراکز اهدای خون

 

 

 

**اداره کل انتقال خون استان قم**

تلفن: 02537729350

ساعت پذیرش: روزهای عادی (غیر از یکشنبه و سه شنبه) 07:30 الی 14

روزهای یکشنبه و سه شنبه یکسره تا ساعت 18

 

کاربری: انتخاب اهداکننده، خونگیری، فرآوری، تعیین گروه خون، پخش خون و فرآورده های خونی

آدرس: ایران، قم، میدان جهاد، بلوار پانزده خرداد

 

 

 

 

 

 

**مرکز اهدای خون حضرت روح اله**

تلفن: 02537735020

ساعت پذیرش: شنبه تا پنج شنبه ساعت 07:30 الی 13:30

کاربری: انتخاب اهداکننده، خونگیری و دفتر جذب و آموزش

آدرس: ایران، قم، میدان روح اله، خیابان معلم