• آخرین بروز رسانی : 1400/07/22

فرم ارائه و ثبت پیشنهاد

 
فرم پیشنهاد
نام : * نام خانوادگی: * مدرک تحصیلی: *
محل کار: * پست سازمانی: * سابقه کار: *
کد ملی :
 *
پیشنهاد: هر نوع نظر، فکر و راهکاری که بتواند وضعیت موجود را آسان تر صحیح تر، ارزان تر، ایمن تر و مطلوب تر کند.
عنوان پیشنهاد: *
شرح وضعیت موجود و علل پیدایش مشکل(مشکلات فعلی/عیب و نقص های موجود): شرح پیشنهاد بهبود وضعیت و راه حل پیشگیرانه مشکل(راه حل مشکلات و رفع عیوب و نواقص):
* *
درصورتی که ارائه پیشنهاد در قالب فوق نمی گنجد، شرح کامل آن را در این قسمت قید نمائید:
منافع حاصل از پیشنهاد:
صرفه جویی در مصرف انرژی: بهبود رفاه کارکنان: افزایش رضایت ارباب رجوع: کاهش ضایعات: صرفه جویی در مصرف مواد و ملزومات: بهبود ارتباطات شغلی:
افزایش بازده تجهیزات: بهبود کیفیت: صرفه جویی در هزینه ها: بهبود انگیزه های شغلی: افزایش درآمد: اصلاح روشهای آموزشی:
صرفه جویی در وقت: اصلاح روش های مالی: استفاده بهینه از نیروی انسانی: بهبود امنیت شغلی کارکنان: کاهش هزینه های تعمیرات ونگهداری: بهبود شرایط فیزیکی محیط کار:
افزایش روحیه جمعی: بهبود ایمنی: اصلاح روشهای اداری: ایجاد طرح تحقیقاتی جدید: افزایش کارایی کارکنان: گسترش فعالیتها:
بهسازی نیروی انسانی: سایر موارد:
پیش بینی هزینه های اجرای پیشنهاد (در مورد پیشنهادهای کمی):
هزینه های اجرایی پیشنهاد ثمره/درآمد اقتصادی پیشنهاد صرفه جویی/ سود(درآمد منهای هزینه)
روزانه * * *
ماهانه * * *
سالانه * * *
پنج ساله * * *
واحد مرتبط با موضوع پیشنهاد: *
کد روبرو را وارد کنید: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

* توجه : بنا به آئين نامه مصوب شورا به پيشنهادهاي زير رسيدگي نمي شود :

- تکراری باشد .- تنها به ذكر و توضيح دشواري پرداخته و راهكار همراه ندارند .- با امكانات موجود اجراي آنها هم اكنون عملي نباشد .- در زمان دريافت در دستور كار اداره کل استان قم باشد . - در زمره شكايتها و خرده گيري شخصي ، كاري و سازماني باشند. پیشنهاد جزء وظایف پیشنهاددهنده باشد.


توجه: تکمیل کلیه موارد فوق الزامی است