اداره کل انتقال خون استان قم: میدان جهاد ، بلوار 15 خرداد ؛ شماره تماس: 37729350-025

مرکز خونگیری حضرت روح ا...: میدان معلم ؛ شماره تماس: 37735020-025

ساعت پذیرش جهت اهدای خون به غیر از جمعه ها : 7:30 الی 13