• آخرین بروز رسانی : 1400/07/22

معرفی مدیران

 

معاونین و مسئولین

مشخصات

تلفن تماس

معاونت فنی و فناوریهای نوین                                 

دکترعلیرضا کبیری                     

داخلی 303                             

اداره حراست

عزیزالله قاسمی سعادتی 

داخلی 304

روابط عمومی

محمد نسرین فرد

مستقیم: 37735510

اداره اهداکنندگان

یوسف نوریان

داخلی 110

امور مالی

اعظم وثوق

داخلی 308

گروه آموزش و پژوهش

روح الله رضانژاد

داخلی 103

جذب و  نگهداری اهداکنندگان

دکتر حسین احمدی

مستقیم: 37731575

گروه تضمین کیفیت

اعظم جعفری

داخلی 315

اداره آفرزیس

دکتر حسین احمدی

مستقیم: 37731575

آزمایشگاه کنترل کیفی

زهره اربابی

داخلی 211

اداره پخش و سنجش مصرف بیمارستان

دکتر محمدرضا توکلی

مستقیم: 37700488    و یا   داخلی 111

آزمایشگاه فراورده های سلولی و پلاسمایی   

مریم رحیم زاده

داخلی 202

آزمایشگاه های تخصصی

رقیه جمشیدی

داخلی 205

اداره فناوری اطلاعات

مژده رضایی فرد

داخلی 219

امور اداری و ارزیابی عملکرد

روح الله رضانژاد

داخلی 103

شکایات و امور پشتیبانی

محسن ابراهیمی

داخلی 301

کارشناس ایمنی و بهداشت

آزاده طاهری

داخلی 207

کارشناس تجهیزات پزشکی 

عطیه ضیایی

داخلی 300